Sołectwa Gminy Lwówek Śląski

Informacje o sołectwie

bielanka_map.jpg Kliknij aby powiększyć mapę

 

Powierzcznia: 713,08 ha
Liczba mieszkańców: 175
kobiety: 80
mężczyźni: 95
Sołtys: Dariusz Mikuła
Rada Sołecka:  
   

Wieś położona na Wzniesieniu Płakowickim, po raz pierwszy pojawia się w dokumentach z końca XIV wieku. Warto zwiedzić mały XVII wieczny kościółek pod wezwaniem św. Anny. We wsi działa agroturystyka.

Informacje o Sołectwie

brunow_map.jpg 

Kliknij aby powiększyć mapę

 

Powierzcznia: 275,41 ha
Liczba mieszkańców: 135
kobiety: 73
mężczyźni: 62
Sołtys: Ewa Rzeźwicka
Rada Sołecka:  
   

Wieś zlokalizowana w Dolinie Bobru. Sąsiadująca bezpośrednio z miastem i zalewem. Warto odwiedzić mieszczący się tu pałac i odpocząć w jego ogrodach. Można zatrzymać się na dłużej w pałacu, agroturystyce lub na polu campingowym.

Informacje o Sołectwie

chmielno_map.jpgKliknij aby powiększyć mapę

 

Powierzcznia: 863,80 ha
Liczba mieszkańców: 425
kobiety: 224
mężczyźni: 201
Sołtys: Agnieszka Karaban
Rada Sołecka:  
   

Jedna z najstarszych wsi w okolicy. Wędrując po miejscowości warto zwrócić uwagę na XIV wieczny kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny.

Informacje o Sołectwie

debowy_gaj_map.jpgKliknij aby powiększyć mapę

 

Powierzcznia: 1045,69 ha
Liczba mieszkańców: 196
kobiety: 97
mężczyźni: 99
Sołtys: Marcin Hubski
Rada Sołecka:  
   

Wieś wznosząca się na wzgórzu nad Bobrem, charakterystyką położenia miejscowości są rozległe widoki. W przerwie spływu kajakowego lub wycieczki rowerowej warto zobaczyć ruiny renesansowego dworu położone w rozległym parku, mały kościółek filialny i stadninę koni islandzkich.

Informacje o Sołectwie

dluzec_map.jpgKliknij aby powiększyć mapę

 

Powierzcznia: 1519,11 ha
Liczba mieszkańców: 230
kobiety: 118
mężczyźni: 112
Sołtys: Ewa Płucińska - Dąbrowska
Rada Sołecka:  
   

We wsi Dłużec zlokalizowany jest mały XIV wieczny, urokliwy kościół filialny pw. św. Jadwigi, który można a na posesji domu nr 62 stoi Krzyż Pokutny z wyrzeźbionym sztyletem. Na uwagę zasługuje fakt, że w latach: 1960-1967 w Dłużcu żył i tworzył Tytus Karpowicz.

Informacje o Sołectwie

dworek_map.jpgKliknij aby powiększyć mapę

 

Powierzcznia: 532,14 ha
Liczba mieszkańców: 101
kobiety: 54
mężczyźni: 47
Sołtys: Piotr Wiśniowski
Rada Sołecka:  
   

Wieś wciśnięta między pola i lasy, skąd roztaczają się przepiękne sielskie krajobrazy. Przed II wojną światową znajdował się tutaj skansen z ulami figuralnymi, który mieszkańcy starają się odtworzyć. Obecnie w centrum wsi można obejrzeć cztery wyjątkowe figury.

Informacje o Sołectwie

gaszow_map.jpgKliknij aby powiększyć mapę

 

Powierzcznia: 439,34 ha
Liczba mieszkańców: 98
kobiety: 50
mężczyźni: 48
Sołtys: Małgorzata Mieszczanowicz
Rada Sołecka:  
   

Wieś zlokalizowana między Skalą a Ustroniem. Ciekawostką jest to, że była to pierwsza miejscowość do której przywieziono Polskich robotników przymusowych w 1939 roku. Wielu z nich zostało tutaj po zakończeniu II wojny światowej. W kierunku na północ od wsi rozpościerają się tereny dawnych wyrobisk złotonośnych.

Informacje o Sołectwie

gorczyca_map.jpgKliknij aby powiększyć mapę

 

Powierzcznia: 497,17 ha
Liczba mieszkańców: 101
kobiety: 47
mężczyźni: 54
Sołtys: Joanna Kobak
Rada Sołecka:  
   

Wieś powstała jako zaplecze dla licznych okolicznych kopalni złota. Jej mieszkańcy mieli obowiązek dostarczania żywności dla górników z Płakowic. Warto odwiedzić tę miejscowość podczas wycieczki rowerowej ze względu na jej klimat i roztaczające się wokół widoki.

Informacje o Sołectwie

gradowek_map.jpgKliknij aby powiększyć mapę

 

Powierzcznia: 673,58 ha
Liczba mieszkańców: 213
kobiety: 97
mężczyźni: 116
Sołtys: Beata Dziedziejko
Rada Sołecka:  
   

Najwyżej położona wieś w lwóweckiej gminie (280m n. p. m.). Głęboko w lesie na szczycie Góry Heleny znajduje się pozostałość dawnego grodziska Pirszyn pochodzącego z przełomu XII i XIII. We wsi można się zatrzymać w agroturystyce i pojeździć konno.

Informacje o Sołectwie

kotliska_map.jpgKliknij aby powiększyć mapę

 

Powierzcznia: 1322,67 ha
Liczba mieszkańców: 409
kobiety: 200
mężczyźni: 209
Sołtys: Stefania Wróblewska
Rada Sołecka:  
   

Wieś z początku XIV wieku, w której znajdują się dwa kościoły: piętnastowieczny pw. św. Mikołaja z renesansowymi i barokowymi epitafiami w ruinie orazkościół ewangelicki, obecnie rzymskokatolicki pw. Matki Boskiej Śnieżnej, z 1910.

Informacje o Sołectwie

mojesz_map.jpg

Kliknij aby powiększyć mapę

 

Powierzcznia: 862,70 ha
Liczba mieszkańców: 303
kobiety: 142
mężczyźni: 161
Sołtys: Grzegorz Ślusarczyk
Rada Sołecka:  
   

Wieś przy głównej drodze do Jeleniej Góry, sąsiadująca z malowniczą trasą rowerową Na obszarze Mojesza znajduje się większa część Szwajcarii Lwóweckiej. Urokliwe położenie miejscowości nad potokiem Srebrna sprzyja aby zatrzymać się w gościnnych gospodarstwach agroturystycznych, które stanowią znakomitą bazę wypadową do uprawiania turystyki rowerowej i pieszej. W sierpniu odbywają się pikniki Napoleońskie z symulacją bitwy, pokazem musztry i możliwością skosztowania kuchni obozowej.

Informacje o Sołectwie

nagorze_map.jpg

Kliknij aby powiększyć mapę

 

Powierzcznia: 386,61 ha
Liczba mieszkańców: 39
kobiety: 21
mężczyźni: 18
Sołtys: Romuald Fryst
Rada Sołecka:  
   

Mała wieś, położona z dala od głównej drogi, otoczona wspaniałymi widokami. Warto zobaczyć XIX wieczny zespół pałacowy z parkiem, wpisany na listę zabytków  do rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa i zatrzymać się w gościnnej agroturystyce. Przez wieś przebiega Szlak Konny Dragonów Pruskich.

Informacje o Sołectwie

niwnice_map.jpgKliknij aby powiększyć mapę

 

Powierzcznia: 1988,17 ha
Liczba mieszkańców: 885
kobiety: 440
mężczyźni: 445
Sołtys: Agnieszka Zielińska
Rada Sołecka:  
   

Niwnice – położone są na Pogórzu Izerskim w zachodniej części Niecki Lwóweckiej wzdłuż potoku Iwnica. Wieś ciągnie się na długości ok. 3,9 km. Przed wojną było tu kilka mniejszych osad. Warto zwiedzić romański kościół pw. św. Jadwigi, wymieniony po raz pierwszy w r. 1305, z barokowym wystrojem z zespołem renesansowych epitafiów lokalnych możnowładców. W mur okalający kościół wmurowano krzyż pokutny z wyrytym wiosłem. W drugiej części wsi możemy zobaczyć klasycystyczny pałac z XVIII wieku (obecnie szkoła) położony w przepięknym parku. W sąsiedztwie szkoły znajduje się największa w Polsce kopalnia gipsu i anhydrytu „Nowy Ląd”. Na wzgórzach w lesie znajdują się ruiny dawnego klasztoru, do którego prowadzi dobrze zachowana aleja lipowa.

Informacje o Sołectwie

pieszkow_map.jpgKliknij aby powiększyć mapę

 

Powierzcznia: 321,50 ha
Liczba mieszkańców: 56
kobiety: 29
mężczyźni: 27
Sołtys: Zdzisław Kurcewicz
Rada Sołecka:  
   

Pieszków - położona na uboczu gminy mała wioska. Odwiedzając ją warto poszukać miejscowych pszczelarzy, którzy chętnie uraczą doskonałymi miodami ze swoich rozległych pasiek.

Informacje o Sołectwie

ploczki_dolne_map.jpgKliknij aby powiększyć mapę

 

Powierzcznia: 538,52 ha
Liczba mieszkańców: 631
kobiety: 318
mężczyźni: 313
Sołtys: Robert Czepiel
Rada Sołecka:  
   

Wieś położona przy głównej trasie prowadzącej do Gryfowa Śląskiego. Za wsią znajduje się grupa czterech jaskiń, z których najdłuższa ma ok. 60 m. płóczkowskie jaskinie zostały uznane za pomnik przyrody. Prowadzi do nich odgałęzienie czarnego szlaku turystycznego przechodzącego przez Płóczki Dolne, prowadzącego na Zamek Podskale. Na jej północnym krańcu znajduje się Agatowa Dolinka z kapliczką poświęconą św. Wawrzyńcowi patronowi poszukiwaczy skarbów ziemi. Dzięki licznym stawom hodowlanym można spróbować szczęścia z wędką. Gościnna i życzliwa atmosfera sprzyja odpoczynkowi w miejscowej agroturystyce.

Informacje o Sołectwie

ploczki_gorne_map.jpgKliknij aby powiększyć mapę

 

Powierzcznia: 2091,25 ha
Liczba mieszkańców: 548
kobiety: 266
mężczyźni: 282
Sołtys: Ryszard Cieślak
Rada Sołecka:  
   

Płóczki Górne są łańcuchówką leżącą wzdłuż dolnego biegu Słotwiny we Wzniesieniach Gradowskich. Ciągną się na długości 4,8 km pomiędzy Płóczkami Dolnymi na północy a Nagórzem na południu. Najciekawszą budowlą we wsi jest kościół św. Bartłomieja, niektóre jego fragmenty pochodzą z połowy XIII wieku. Wokół Płóczek Górnych występują kambryjskie łupki serycytowo-muskowitowo-chlorytowo-kwarcowe, piaskowce oraz trachybazalty czerwonego spągowca. W okolicy można spotkać agaty, ametysty i chryzoprazy. Agaty występują w obrębie permskich porfirów. We wsi można zatrzymać się w dwóch gospodarstwach agroturystycznych.

Informacje o Sołectwie

radlowka_map.jpgKliknij aby powiększyć mapę

 

Powierzcznia: 531,87 ha
Liczba mieszkańców: 312
kobiety: 165
mężczyźni: 147
Sołtys: Tadeusz Kumor
Rada Sołecka:  
   

Wieś na trasie do Niwnic w bezpośrednim sąsiedztwie Lwówka Śląskiego, znajdują się tu ruiny zamku z XVI w. tzw. Zamku Błotnego, czyli wieży rycerskiej postawionej na środku stawu. Ruiny są  wpisane na listę zabytków rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa. W fosie okalającej zamkowe ruiny znajduje się pomnik pamięci poległych w I wojnie światowej żołnierzy.

Informacje o Sołectwie

radomilowice_map.jpgKliknij aby powiększyć mapę

 

Powierzcznia: 468,71 ha
Liczba mieszkańców: 69
kobiety: 40
mężczyźni: 29
Sołtys: Maria Troszczyńska
Rada Sołecka:  
   

Wieś Radomiłowice również była zapleczem dla kopalni złota. We wsi wydobywano kiedyś torf, obecnie ma typowo rolniczy charakter. To Najbardziej na południe wysunięty fragment lwóweckiej gminy. We wsi znajduje się mały kościółek filialny św. Andrzeja Boboli.

Informacje o Sołectwie

rakowice_male_map.jpgKliknij aby powiększyć mapę

 

Powierzcznia: 351,62 ha
Liczba mieszkańców: 179
kobiety: 76
mężczyźni: 103
Sołtys: Aneta Gerter
Rada Sołecka:  
   

Rakowice Małe to stara słowiańska wieś, pierwsza wzmianka pochodzi z 1340 roku. Nazwa pochodzi najprawdopodobniej od łowionych tu raków. Największą atrakcją miejscowości jest kompleks wypoczynkowy nad zalewem, w którym można wypożyczyć rower wodny, łódź, połowić ryby czy po prostu poleżeć na kocyku.

Informacje o Sołectwie

rakowice_wielkie_map.jpgKliknij aby powiększyć mapę

 

Powierzcznia: 774,03 ha
Liczba mieszkańców: 755
kobiety: 386
mężczyźni: 369
Sołtys: Mieczysław Grabowicz
Rada Sołecka:  
   

Rakowice Wielkie - położone na lewym brzegu rzeki Bóbr. Graniczy z miastem Lwówek Śląski oraz wsiami: Radłówka, Kotliska, Rakowice Małe, Żerkowice, Brunów. W jej centrum można zobaczyć dwa średniowieczne budynki. To wieże dawnych folwarków miejskiego i książęcego wpisane na listę zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Jej wschodnia granica to zalew żwirowni.

Informacje o Sołectwie

skala_map.jpgKliknij aby powiększyć mapę

 

Powierzcznia: 288,36 ha
Liczba mieszkańców: 145
kobiety: 73
mężczyźni: 72
Sołtys: Jadwiga Smolaków
Rada Sołecka:  
   

We wsi Skała odnajdziemy  ruiny zespołu pałacowego, z XVII-XIX w. wpisane na listę zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Pałac jest położony na terenie pięknego tarasowego parku, w którym rosną dwa dwustuletnie tulipanowce amerykańskie - Tom i Mustang, który uznany jest za pomnik przyrody podobnie jak rosnący obok platan klonolistny o obwodzie 460cm. Na granicy z wsią Żerkowice znajduje się ostaniec piaskowcowy Skała z Medalionem.

Informacje o Sołectwie

skorzynice_map.jpgKliknij aby powiększyć mapę

 

Powierzcznia: 1162,97 ha
Liczba mieszkańców: 352
kobiety: 168
mężczyźni: 184
Sołtys: Barbara Szwemin
Rada Sołecka:  
   

Skorzynice to najdalej na zachód wysunięta wieś lwóweckiej gminy. Znajdują się tutaj dwa krzyże pokutne. Na pograniczu można zobaczyć stary wapiennik.

Informacje o Sołectwie

sobota_map.jpgKliknij aby powiększyć mapę

 

Powierzcznia: 609,64 ha
Liczba mieszkańców: 461
kobiety: 225
mężczyźni: 236
Sołtys: Iwona Delinowska
Rada Sołecka:  
   

Sobota – wieś sąsiadująca z Dębowym Gajem, Dłużcem, Górczyca i Pieszkowem. We wsi zachowały się pozostałości XVIII wiecznego parku pałacowego oraz ruiny kościoła z XV wieku. 

Informacje o Sołectwie

ustronie_map.jpgKliknij aby powiększyć mapę

 

Powierzcznia: 987,35 ha
Liczba mieszkańców: 225
kobiety: 117
mężczyźni: 108
Sołtys: Roman Gałka
Rada Sołecka:  
   

Ustronie to najdalej wysunięte na północ sołectwo gminy Lwówek Śląski. W lasach na granicy z Żeliszowem znajduje się ciekawy poniemiecki cmentarz.

Informacje o Sołectwie

wlodzice_male_map.jpgKliknij aby powiększyć mapę

 

Powierzcznia: 627,81 ha
Liczba mieszkańców: 282
kobiety: 144
mężczyźni: 138
Sołtys: Józef Piecyk
Rada Sołecka:  
   

We Włodzicach Małych znajduje się ciekawy zabytkowy jaz rzeczny. To element spiętrzający wodę do ulokowanej poniżej czynnej elektrowni wodnej odrestaurowanej w latach 2005-2006.

Informacje o Sołectwie

wlodzice_wielkie_map.jpgKliknij aby powiększyć mapę

 

Powierzcznia: 814,22 ha
Liczba mieszkańców: 419
kobiety: 216
mężczyźni: 203
Sołtys: Małgorzata Dąbrowska
Rada Sołecka:  
   

Włodzice Wielkie - jedna z najstarszych wsi w regionie. Mieszkali tutaj zarówno protestanci jak i katolicy znajdują się tutaj dwa kościoły: pw. Michała Archanioła, wzmiankowany w 1305 r., który zachował we wnętrzu renesansową, kamienną chrzcielnicę i jest wpisany na listę zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Młodszy z XVIII wieku kościół pomocniczy NMP Królowej Korony Polskiej, wzniesiony pierwotnie jako kościół ewangelicki, zachował rokokowe wyposażenie wnętrza. Przez wieś przepływa rzeka Bóbr. Można się tutaj zatrzymać w agroturystyce lub pensjonacie a w miejscowej staninie można  pojeździć konno.

Informacje o Sołectwie

zbylutow_map.jpgKliknij aby powiększyć mapę

 

Powierzcznia: 1276,59 ha
Liczba mieszkańców: 577
kobiety: 303
mężczyźni: 274
Sołtys: Stanisława Buganik
Rada Sołecka:  
   

Mieszkańcy Zbylutowa mogą pochwalić się bardzo ciekawą historią. To Górale Czadeccy, ich przodkowie najpierw mieszkali na Śląsku Cieszyńskim skąd wyemigrowali za chlebem w XVIII wieku na Bukowinę Rumuńską. Po II Wojnie Światowej większość z nich przyjechała na Dolny Śląsk i osiadła w Zbylutowie. Działają tutaj dwa zespoły folklorystyczne Dunawiec i Jarzębina. We wsi możemy zobaczyć kościół pw. Wniebowzięcia NMP, z poł. XIII w., XV w., XIX w. Kościół został przebudowany 1492 r. w stylu późnogotyckim. Dobudowano wtedy wieżę, a nawa została przykryta sklepieniem gwiaździstym. Zabytek wpisany został na listę zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Informacje o Sołectwie

zerkowice_map.jpgKliknij aby powiększyć mapę

 

Powierzcznia: 340,53 ha
Liczba mieszkańców: 154
kobiety: 81
mężczyźni: 73
Sołtys: Anna Woroszko
Rada Sołecka:  
   

Żerkowice - wieś położona przy drodze do Bolesławca. Jej największym skarbem jest zróżnicowana budowa geologiczna. We wsi działał kamieniołom z którego kamień wykorzystywano do budowy Reichstagu  Bramy Brandenburskiej w Berlinie. W centrum wsi znajdują się bazaltowe odsłonięcia, oznacza to że kiedyś był tutaj aktywny wulkan. Taka mozaika jest niezwykle rzadko spotykana. We wsi możemy obejrzeć kościół z XVI wieku oraz leżące bezpośrednio przy drodze dwa krzyże pokutne.

Urząd Gminy i Miasta

Aleja Wojska Polskiego 25 A
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 88, fax. 75 647 78 89
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Straż Miejska

Aleja Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 73
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Stanu Cywilnego

Plac Wolności 1
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 713 66 55
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.